Företagsservice Nord hjälper ditt företag med frågor som rör företagets ekonomi. Allt från fakturering, moms- och uppbördsdeklarationer, bokföring, bokslut till rådgivning och uppföljning. Vi finns nära tillhands och erbjuder tjänster efter ditt specifika behov.

För din trygghet auktoriserad redovisningskonsult FAR och SRF.