Företagsservice Nord auktoriserad redovisningsbyrå

Företagsservice Nord är en auktoriserad redovisningsbyrå, kvalitetssäkrad via SRF och FAR.

 

Redovisning

Låt oss ta hand om den löpande redovisningen åt dig. Allt enligt gällande lagar och normer. Vi gör det enkelt för dig.

  • redovisning av moms, skatter och sociala avgifter
  • budget- och likviditetsplanering
  • bokföring
  • rapporter
  • lönehantering
  • kontakt med myndigheter

 

Fakturering

Lösningar som passar just dig. Allt från offert till utskick av färdig faktura.
Anlita oss för trygg hantering av dina kund- och leveransfakturor.

 

Rådgivning

Genom åren har vi skaffat oss massor med kunskap, dessa delar vi gärna med oss.
Ditt bollplank när det gäller ekonomiska frågor. Vi samråder och ger förslag till åtgärder.

 

Deklaration

Vi hjälper till med alla deklarationer för juridiska och fysiska personer. Korrekta uppgifter skickas in i tid till Skattemyndigheten.

 

Bokslut och revision

Framtagande av alla underlag och rapporter som krävs för bokslutet. Samarbete med revisorer för större bokslut med revision.

 

Övrigt

utbildning inom ekonomi
generationsskiften
bolagsbildning